Jó hírek

Az ember többre van rendelve!

A tipikus élet: iskola, oktatás/tanulmány, munka, karrier, amennyit csak lehet keresni, család létrehozása, önmeg-valósítás törekedése, státusz, gazdagság és vagyon elérése. De mi marad ennek végén? De amikor ránéztem minden művemre, amelyet kezem alkotott: íme, mind hiábavalóság és szélkergetés volt az, és  semmi állandó a nap alatt!(A Biblia: Prédikátor 2:11) 80…

Jézus Krisztus második eljövetele

Amit Jézus mond nekünk a második eljöveteléről

Sem nap, sem óra Az elmúlt években, hónapokban és hetekben Isten számos jel által ismételten megerősítette, hogy Jézus Krisztus második eljövetele nagyon közel van. Isten a Jelenések könyvében is megmutatta Jánosnak, hogy minek kell rövidesen történnie: „…hogy megmutassa szolgáinak, minek kell hamarosan megtörténnie, és jelekkel tudatta…” (Jelenések 1:1). Istennek érdeke,…

Az idők jelei

Felkészülés az Úr második eljövetelére

Az Úr szombatjának megtartása

Előszó Az Úr ünnepei Mózes harmadik könyvének 23. fejezetében kiemelkedő fontosságúak a Szentírásban. Isten ezeket az ünnepeket népe számára örök végzetként rendelte el. Bemutatják Jézus Krisztus egész munkáját a megtestesülésétől, a keresztre feszítésétől, a feltámadásától és az Isten trónjára való felemelkedésétől az Ő visszatéréséig, az Ő királyságáig és az Új…

A lélek és a szellem szétválasztása

Előszó: Ez alapvető szó a hívőknek, a lélek és a szellem megkülönböztetéséhez. Ennek a különbségnek megismerése a szellemi növekedés előfeltétele. Sajnos a széles körben elterjedt magyar Biblia fordítások megnehezítik ennek a különbségnek felismerését, mert mind a lelket, mind a szellemet egyaránt fordítják. „Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb minden…

Jézus visszatérésére való felkészülési mód – az igazi imádat

Isten igazi imádókat keres A keresztények az egész világon összejönnek, hogy imádják Istent. Ez szintén teljesen normális, mert Ő egyedül érdemli meg az imádatot, mert Ő Isten. De kevés hívő teszi fel komolyan magának a kérdést, hogy Isten megelégedett-e imádatukkal. Tetszik Istennek, hogy mi keresztények vasárnap éneklünk, prédikációt hallgatunk, adományt…

Blog

Isten trónja és a hívők imája

A Jelenések könyve, különösen a 4-5. fejezet napjainkban nagyon időszerű. Ott látjuk Isten trónját. A jelenlegi világhelyzetben az Úr megmutatta nekünk, hogy Ő uralkodik mindennek felett. Övé minden áldás, dicsőség, tisztesség, hatalom és imádat örökkön-örökké (vö. Jelenések 5:13). Nem számít, mennyi igazságtalanság történik ma ezen a földön, már ismerjük ennek…

Krisztust a trónon látni – Bátorítás a hanyatlás idején

A Jelenések könyve arra ösztönöz minket, hogy fordítsuk figyelmünket erre a csodálatos Krisztusra, aki a mindenünk. Ő az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó, aki azt mondta: „Elvégeztetett“, a fényes hajnalcsillag, az oroszlán Júda törzséből, és nemcsak Dávid utóda, hanem az ő…

Megfelelni Isten alkotmányának

Elközelített a mennyek királysága Amikor Jézus e földre jött, János bejelentette. Felkészítette a népet az eljövetelére, mondván: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek királysága (Máté 3:2). Jézusban Isten királysága eljutott erre a földre. Ő Isten lényét megtestesítette egész létében. Azért jött, hogy megmentse az embereket a sötétség hatalmából, és hogy…

Krisztus – a mi életünk

…Krisztus, a mi életünk… (Kol. 3:4) …nekem az élet Krisztus (Fil. 1:21) …élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus (Gal. 2:20) I. KAPCSOLATUNK KRISZTUSSAL Min alapszik tulajdonképpen a kapcsolat köztünk, emberek és Krisztus között? Sok keresztyén embernek egészen határozott elképzelése van az Úrról, amely így fest: Krisztus…

Szudán csatlakozik: Normalizálódás Izraellel

Miután az Emírségek és Bahrein normalizálták kapcsolataikat Izraellel, Szudán 2020. október 15-én következik. Az Egyesült Államok ultimátumot adott Szudánnak, amely 2020. október 14-én lejárt. A Jerusalem Post újság ezt írja (angol nyelvről lefordítva): Egy szudáni újságíró szerint az ultimátum többek között tartalmazott egy ajánlatot Szudánnak a terrorizmust támogató államok listájáról…

Élvezd az isteni életet – az élet fája

Élvezetre teremttettünk „Ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált“ (1.Mózes 2:8). Majdnem mindenki ismeri ezt a bibliai híradást, de a legtöbben egy hajdani gyermekistentiszteleten  vagy  vasárnapi  iskolában hallott mesének tartják. Csak kevesen sejtik, milyen mély titok rejlik ezekben a szavakban. Belőlük…

Bahrein is békét köt Izraellel

2020. szeptember 15-én Bahrein is csatlakozott az Izraellel kötött békeszerződéshez. Az Egyesült Arab Emírségek korábban átfogó békeszerződést írtak alá. Ez egyike annak a sok jeleknek, hogy Jézus eljövetele az ajtó előtt áll! A békeszerződést Abraham Accords Declaration-nek hívják, és „a vallások közötti és kultúrák közötti párbeszéd előmozdítására szolgál a békekultúra…

Sion víziója az Újszövetségben

Az Ószövetség idején Isten kivezette népét az egyiptomi rabszolgaságból, hogy eljuttassa őket a jó földre, Izraelbe. Ott kellett elmenniük arra a helyre, amelyet Isten választott, hogy a neve ott lakjon (vö. 5. Mózes 12. könyve). Azt a helyet Sionnak hívják, a nagy király városának: „Szépen emelkedik az északi oldal felé…

Bábel toronya építése: Sátán remekművének kezdete

Miután Isten megtisztította a földet az árvízen keresztül, minden békés volt a földön. „Nóé oltárt épített az ÚRnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égőáldozattal áldozott az oltáron. Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, ezt mondta szívében: Nem átkozom meg többé a földet az ember…

Ahogy Isten a népét kezeli az utolsó időben

Ahogy Isten a népét kezeli az utolsó időbenLetöltés

Béke Izrael és az Emírségek között

2020. augusztus 13-án Trump elnök és közel-keleti csapata megtette a következő lépést a közel-keleti békeszerződés felé. Izrael és az Egyesült Arab Emírségek Trump közvetítésével békeszerződést írtak alá, amely lezárja az Izrael és az Emírségek közötti politikai kapcsolat teljes normalizálását. Ezt a békeszerződést a januárban bemutatott „Peace to Prosperity“ terv részleges…

A mi rendeltetésünk – a papok királysága

Az ember állapota A Biblia megmutatja az emberiség állapotát: minden ember vétkezett Isten ellen és a bűnnek szolgál rabszolgaként. És: „A bűn zsoldja a halál“ (Rómaiakhoz 6:23). Bármit is tesz egy ember, senki sem igaz Isten előtt. „Nincsen igaz ember egy sem“ (Rómaiakhoz 3:10). Ha az ember ebben az állapotban…