Isten trónja és a hívők imája

A Jelenések könyve, különösen a 4-5. fejezet napjainkban nagyon időszerű. Ott látjuk Isten trónját. A jelenlegi világhelyzetben az Úr megmutatta nekünk, hogy Ő uralkodik mindennek felett. Övé minden áldás, dicsőség, tisztesség, hatalom és imádat örökkön-örökké (vö. Jelenések 5:13).

Nem számít, mennyi igazságtalanság történik ma ezen a földön, már ismerjük ennek a kornak a kimenetelét. A Jelenések könyvének végén azt látjuk, hogy a menyasszony felkészül és az Új Jeruzsálem leszáll a mennyből a földre (vö. Jelenések 21:2).

Az Úrra és az Ő trónjára szegezzük a tekintetünket

A világ körüli helyzet – különösen az Egyesült Államokban – nem szabad elbátortalanítania vagy aggasztania bennünket. Inkább addig kell kitartanunk, amíg az Úr nem cselekszik hamarosan. Jánoshoz hasonlóan ma is társak vagyunk a Jézusban való szorongattatásban, királyságban és kitartásban (vö. Jelenések 1:9). Nem könnyű látnunk, hogy a gonoszok azt tehetik, amit akarnak a földön, és hogyan üldözik az igazakat. De a Jelenések 4. és 5. fejezetében Isten trónját látjuk. Ma meg kell tanulnunk tekintetünket erre a trónra szegezni, míg az Úr meg nem könyörül rajtunk.

Zsolt 123:1-2: „Zarándokének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz! Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az ÚRra, míg meg nem könyörül rajtunk” (Zsoltár 123:1-2).

Isten ítélete az ő trónjáról származik

A trón megmutatja Isten ítéletét is, amely az egész földre eljőn. A Jelenések 6:10-ben azt látjuk, hogy a mártírok hangosan ezt mondják a trón előtt: „Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?” Nekünk is ilyen vágyakozásunk van Isten igazságáért? Vagy hideg a szívünk?

Ma, mint a szorongattatás és a királyság társai, kitartással állunk a trón előtt és imádkozunk Isten céljáért. Ez az ima előfeltétele annak, hogy Isten az ítéletét hozza a földre. A Jelenések 5:8-ban látunk aranypoharakat tele füstölőszerrel, melyek a szentek imái. A Jelenések 8-ban azt látjuk, hogy a füstölőszer Isten földi ítéletének előfeltétele. Csak amikor az edények megtelnek a füstölőszerrel, akkor öntik ki azokat a földre.

A Jelenések könyve Isten trónját mutatja a negyedik és ötödik fejezetben. Csak a következő fejezetekben láthatjuk, hogy Isten hogyan hajtja végre az ítéletet. Ez megmutatja, milyen fontos számunkra ma, hogy megtapasztaljuk Isten trónját.

Ha ma megtanuljuk látni Istent a trónon a szemünkkel, és imádságban előtte állni, akkor csak dicsérhetjük az Urat, és tiszteletet és imádatot adhatunk mindazért, amit tesz és a jövőben is tesz. Ő egyedül méltó!

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner