Krisztust a trónon látni – Bátorítás a hanyatlás idején

A Jelenések könyve arra ösztönöz minket, hogy fordítsuk figyelmünket erre a csodálatos Krisztusra, aki a mindenünk. Ő az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó, aki azt mondta: „Elvégeztetett“, a fényes hajnalcsillag, az oroszlán Júda törzséből, és nemcsak Dávid utóda, hanem az ő gyökere is. Ő minden: hét szarvú, hét szemű, hét szellemű bárány. Ha látjuk Őt, hogyan csüggedhetünk el? Isten Igéje megmutatja, hogy rá kell fordítanunk a figyelmünket. Ha a rossz dolgokra nézünk, akkor elcsüggedünk és sírunk, mint János. De ha arra nézzük, aki a trónon ül, akinek van az igazság pálcája, aki szereti az igazságot és gyűlöli a gonoszságot, akkor biztatottak leszünk, és tele leszünk örömmel és békével.

Ha azt gondoljuk, hogy az Úr nem látja az egész helyzetet és nem tesz semmit, akkor nagyon tévedünk. Az Úr tele van bölcsességgel. Meg kell kérnünk tőle, hogy mutassa meg nekünk azokat a dolgokat, amelyek hamarosan bekövetkeznek, és hogy úgy lássuk a dolgokat, ahogy ő látja őket – nem úgy, ahogy mi látjuk őket. Jó, ha galambszeműnk van, mint az énekek énekében. Egy galamb csak egy dologra tud koncentrálni, mert nincs perifériás látása. Egyszerre csak egy dolgot lát. De mi nemcsak kettős, hanem többszörös látásunk is van – amit még egy optikus sem képes meggyógyítani! Tapasztaljuk meg, hogy galambszemünk van, és csak Urunk Jézus Krisztusra nézzünk.

Nem annyira sok mindent akarunk látni, hanem azokra a dolgokra akarunk koncentrálni, amelyeket nem láthatunk. Ez a hit: „olyan dolgok bizonyítékai, amelyeket az ember nem lát” (Zsidók 11:1). „A láthatók ideig valók, de a láthatatlanok pedig örökkévalók (2.Korinthus 4:18). Meg kell tanulnunk látni az örök dolgokat. Minden, amit az ember tesz, rövid életű. Az ember csak egy bizonyos ideig él, de az Úr örökké él! „Én vagyok az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké” (Jelenések 1:18).

Amikor az Úr ezen a földön élt, olyan sok szörnyű, negatív dolog volt körülötte. De csak az Atyára nézett, így békében volt, és az ellenség minden lehetséges támadása ellenére tovább ment. Végül mindenki elhagyta, és keresztre feszítették. Ez volt a vége? Az ellenség talán azt hitte, hogy ez a vég, de az Úr számára ez csak a kezdet volt! Mindezek a csodálatos szavak a Jelenések könyvében fel kell nyissák a szemünket, hogy lássuk, Isten hogyan lát mindent. Amikor azt gondoljuk, hogy valami a vég, az Úr azt fogja mondani: „Ez csak a kezdet.” Ez Isten útja és bölcsessége.

Isten sosem választotta a könnyebb utat, és soha nem is fogja. Mi szeretjük a leggyorsabb, legegyszerűbb utat választani, és frusztráltak vagyunk, ha a dolgok nem fejeződnek be gyorsan. De amikor rá szegezzük a szemünket, minden más. Egy dalban ez áll: „Fordítsd el a tekinteted, nézz Jézusra … és a világ dolgai furcsán idegenné válnak.“ Minden attól függ, hogy mit látunk! Ha az átmeneti dolgokra nézzük, elsüllyedünk, mint Péter. Amikor Péter ránézett Jézusra, amint a tengeren sétált, ő is tudott néhány lépést tenni a vízen. Tovább kellett volna néznie Jézusra, hogy még sok lépést tegyen, de ahogy elfordult tőle és nézte a hullámokat, a szelet és a csónakot, ami ide-oda ringott, elkezdett süllyedni! Melyik a jobb – énekelni vagy elsüllyedni? „Énekeljetek az Úrnak új éneket (Zsoltárok 96:1; 98:1; 149:1; Ézs. 42:10) – ez az út! A Jelenések 14:3-ban az áll, hogy egy új éneket énekeltek, amelyet senki sem tudott megtanulni. Ha nem tanuljuk meg ezt az éneket, elsüllyedünk.

Dicsérjétek az Urat az ilyen bölcsességért az Úr Jézus Krisztus emberségében. Nem süllyedet el, hanem egészen a célig ment, és nem haragudott senkire – még Péterre sem, aki háromszor megtagadta. Feltámadásakor úgy emlékezett Péterre, mint tanítványra, és előre látta a jövőjét. Csodálatos úgy látni a dolgokat, ahogy Isten látja őket. Ha a mi szemszögünkből nézzük, hogy mi történik, úgy tűnik, mintha minden szétesne. De amikor felfelé fordítjuk a szemünket, látjuk, hogy ez csak a kezdet. Meg kell tanulnunk azt látni, ami nem látható. Amikor azokat a dolgokat nézzük, amelyek a külső szemünkkel láthatók, akkor becsapnak minket. De sok nagyon valós dolgot csak a belső szemünkkel látunk. Tapasztaljuk meg Krisztus bölcsességét, hogy lássuk, hogyan lát Ő, és akkor minden nagyon pozitívan fog kinézni. Békességünk és örömünk lesz, és elsüllyedés helyett énekelni fogunk. Urunk igazán csodálatos! Imádkozz minden szentért és áldj meg minden szentet. Áldott legyen Isten, a mi Atyánk. Minden áldás, becsület és dicsőség neki jár.

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner