Sion víziója az Újszövetségben

Az Ószövetség idején Isten kivezette népét az egyiptomi rabszolgaságból, hogy eljuttassa őket a jó földre, Izraelbe. Ott kellett elmenniük arra a helyre, amelyet Isten választott, hogy a neve ott lakjon (vö. 5. Mózes 12. könyve). Azt a helyet Sionnak hívják, a nagy király városának: „Szépen emelkedik az északi oldal felé a Sion hegye, az egész föld öröme, a nagy király városa.“ (Zsoltárok 48:3). Sionban Isten meg akarta alapítani trónját a földön, és onnan uralkodni akart a környező nemzetek királyaként, ahogy a Zsoltár 110:2 mondja: „Hatalmad pálcáját kinyújtja az ÚR Sionról, és azt mondja: Uralkodj ellenségeid között!“

Zsidók 8:5-ből tudjuk, hogy az Ószövetség szava kép és árnyék az Újszövetség idejére. Egy példa: Az Ószövetségben az izraelitáknak le kellett vágniuk és meg kellett enniük a páska ünnepi bárányt. Az Újszövetségben Krisztus az igazi páska bárány (vö. 1.Korinthus 5:7). A kereszten le lett vágva értünk, hogy ma hit által részesülhessünk abban, mivel megesszük (vö. János 6:51). Az akkori páska báránynak ma egyértelmű megfelelője van: Krisztus, a páska bárány valósága.

Most visszatérünk Sionhoz. Mi az újszövetségi levelezés Sionról? Zsidók 12:22-23 azt mondja nekünk: „Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez … és az elsőszülöttek gyülekezetéhez“. Az Újszövetség idején a gyülekezet a Sion-hegy, a nagy király városa. Ma Isten már nem lakik Jeruzsálemben, a földi Sion-hegyen, hanem a gyülekezetben akar lakni (vö. 1.Timóteus 3:15), és onnan akar uralkodni minden ellensége felett. Milyen ellenségek felett akar Isten uralkodni? Efezus 6:11-12 megmutatja nekünk, hogy Istennek sok ellensége van, nevezetesen az ördög: „Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyeiekben vannak.“ Isten ezeket az ellenségeket ma az gyülekezet keresztül akarja alávetni, az igazi Sionaként.

A legtöbb ember ma a gyülekezet szót egyszerűen a keresztények gyülekezetének tekinti, akik rendszeresen találkoznak, hogy énekeljenek és prédikációt halljanak. Máté evangéliumában azonban az Úr Jézus megmutatja nekünk, hogy valójában mi a gyülekezete: „… ezen a kősziklán építem majd fel gyülekezetemet (eklézsiámat), és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.“ (Máté 16:18). Az Úr ma olyan gyülekezetet akar, amelyet Isten ellensége és az erők és hatalmak nem tudnak legyőzni, pedig próbálkozák. Az ilyen gyülekezeti élet ma a szellemi Sion, amelyből Isten uralkodhat mindezen ellenségek felett. Ezért nem akarunk ma olyan gyülekezetet építeni, amely csak önmagának és a hívők építésének szól. Inkább az gyülekezetnek kell lennie Isten szellemi Sionjának. És ma egy ilyen gyülekezetet akarunk építeni. Jöjjön és nézze!

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner