Jelek az égen: teljes napfogyatkozás az USA felett

2024. április 8-án teljes napfogyatkozás vonul át az Egyesült Államokon. Míg a média ezt a nagyszabású eseményt „tisztán tudományos magyarázattal“ elutasítja, és ezzel mély álomban tartja az embereket, addig Isten Igéje elmondja, hogy miről is van szó valójában:

A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja.” (Apostolok cselekedetei 2:20)

Természetesen meg lehet magyarázni a napfogyatkozást tudományosan. De nem ez a lényeg. Inkább az, hogy ez Isten figyelmeztetése az emberiség számára.

Az 1Mózes 1:14-ből tudjuk, hogy Isten már a kezdet kezdetén jelként helyezte el a fényeket az égen. A jel héber szó („אות“) jelentése jel vagy figyelmeztetés. Olyan ez, mint a közúti közlekedésben: a figyelmeztető jel mindig a veszélyhely előtt jelenik meg, nem pedig utána! Ugyanígy Isten is „figyelmeztető jeleket“ helyez el az égen, hogy az emberek figyeljenek rájuk, és forduljanak vissza Istenhez.

Röviddel Isten figyelmeztetése után jön az ítélet – az Úr nagy és dicsőséges napja. Ezért nem szabad több időt hagynunk elmúlni.

Isten figyelmeztetései a múltban: napfogyatkozás

A múltban Isten minden alkalommal, amikor végrehajtotta ítéletét, azt előre bejelentette, többek között napfogyatkozással. Íme három példa arra, hogy Isten hogyan figyelmeztette az akkori embereket:

Ítélet Egyiptom felett

Ezékiel próféta kihirdeti Isten ítéletét a fáraó és Egyiptom országa felett:

Amikor kimúlsz, befedem az eget, és elsötétítem csillagait, a napot felhővel takarom el, a hold fénye sem világít. Minden égitestet elsötétítek miattad, és országodat sötétségbe borítom! – így szól az én Uram, az ÚR.” (Ezékiel 32:7-8)

Ítélet Babilon felett

Ézsaiás próféta a következőképpen hirdeti Isten ítéletét Babilon felett:

Az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényüket, a nap sötét lesz, amikor fölkel, és a hold fénye nem tündököl. Megbüntetem a földön a bűnt és a gonoszok vétkét, véget vetek a felfuvalkodottak kevélységének, és az erőszakoskodók gőgjét megalázom.” (Ézsaiás 13:10-11)

Ítélet Ninivén

Jónás prófétát Isten Ninivébe küldte, hogy hirdesse Isten ítéletét és az Istenhez való megtérést (vö. Jónás könyve). Prédikációja után az egész város megtért és visszafordult Istenhez. De mi motiválta akkoriban az embereket a bűnbánatra?

Ámósz próféta Jónás kortársa volt. Mindkét próféta II. Jeroboám király idején prófétált, aki i. e. 786 és 746 között uralkodott Izraelben. Erre utalnak a 2 Királyok 14:25 és Ámósz 1:1. Ámósz az 5:8 és 8:9 fejezetekben napfogyatkozásról beszél:

Azon a napon – így szól az én Uram, az ÚR – naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal. Ünnepeiteket gyászra változtatom, és dalaitokat siratóénekre. Minden derékra gyászruhát vetetek, minden fejet kopasszá teszek; olyan gyászba borítom őket, amilyet az egyszülöttért tartanak. Ilyen keserves nap lesz a végük.” (Ámosz 8:9-10)

Az asszír krónika is beszámol egy napfogyatkozásról Asszíria fővárosa, Ninive felett. Ez a napfogyatkozás Kr. e. 763. június 15-én volt, pontosan Jónás korában. Ezért érthető, hogy Ninive emberei megtértek Istenhez. Jónás prédikációját napfogyatkozás kísérte az égen Ninive felett. Micsoda jel!

Egy jel számunkra ma: a 6. pecsét megnyitása hamarosan bekövetkezik

A 2024. április 8-i napfogyatkozás az USA felett különleges volt. A 2017-es – 7 évvel ezelőtti – napfogyatkozással együtt a két árnyékút együtt egy X-et alkot az USA felett. Isten a föld legerősebb nemzetét – és így az egész világot – jelölte meg ítéletre. Nemsokára Jézus Krisztus megnyitja a hatodik pecsétet – amelyet ismét hatalmas jelek kísérnek az égen (vö. Jelenések 6:12-17). Ez Isten ítéletének kezdete a földön. Készüljünk fel rá!

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner