A mi rendeltetésünk – a papok királysága

Az ember állapota

A Biblia megmutatja az emberiség állapotát: minden ember vétkezett Isten ellen és a bűnnek szolgál rabszolgaként. És: „A bűn zsoldja a halál“ (Rómaiakhoz 6:23). Bármit is tesz egy ember, senki sem igaz Isten előtt. „Nincsen igaz ember egy sem“ (Rómaiakhoz 3:10). Ha az ember ebben az állapotban marad, akkor nincs része Isten örök életében, és el fog kárhozni. Ez az örök halált jelenti a tűz tavában(2.Tesszalonikaiakhoz 1:8-9).

Üdvösség hit és bemeritkezés által

Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön (1.Timóteushoz 2:4). Az Ő fiába, Jézus Krisztusba vetett hittel az ember bűnbocsánatot elér és örök életet kap. „Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.“ (Márk 16:16). Jézus azt mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak rajtam keresztül.“ (János 14:6). Ha szeretnéd megismerni Istent, mint atyát, akkor a hit Jézus Krisztusban és a bűntől való elfordulás az egyetlen út.

Ennek a hitnek a látható jele a bemerítkezés. A hit és a bemerítkezés tehát elválaszthatatlanok. Ez által nem vagyunk többé a bűn rab-szolgái, hanem Isten szolgái leszünk.

A mi rendeltetésünk a papok királysága

A megmentett személy rendeltetése az, hogy papként szolgáljon Istennek. A Biblia azt mutatja, hogy egy ilyen ember már nem a saját akarata szerint él, hanem megtisztítja és megszenteli magát Istenért és ŐT szereti. Szoros közösségben áll Istennel, az atyjával. Egész élete egyre inkább kifejezi Isten természetét. Istennek szolgál, mivel szellemi áldozatokkal imádja ŐT Jézus Krisztus által (vö. 1.Péter 2:5). Ezek olyan változások (például viselkedés, gondolkodás, szándékok), amelyeket Krisztussal való együttműködés hozott létre. A mindennapi életben egy pap figyelembe veszi, hogy Krisztus által éljen. Ilyen emberek által Isten dicsőítve lesz. Nekik részük lesz az örök királyságban ezen a földön. Ne várj, hagyd magad megmenteni! Ez a rendeletésed!

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner