Amit Jézus mond nekünk a második eljöveteléről

Sem nap, sem óra

Az elmúlt években, hónapokban és hetekben Isten számos jel által ismételten megerősítette, hogy Jézus Krisztus második eljövetele nagyon közel van. Isten a Jelenések könyvében is megmutatta Jánosnak, hogy minek kell rövidesen történnie: „…hogy megmutassa szolgáinak, minek kell hamarosan megtörténnie, és jelekkel tudatta (Jelenések 1:1). Istennek érdeke, hogy megmutassa a népének, mi fog történni hamarosan. Ezt az elvet újra és újra megtaláljuk Isten Igéjében. Isten kinyilatkoztatta terveit azoknak az embereknek, akik vele jártak – nemcsak az Ő terveit, hanem a tervei végrehajtásának idejét is kinyilatkoztatta nekik Isten.

Jézus második eljövetele előtt az egyik legalapvetőbb jel a közel-keleti béke szövetség (vö. Dániel 9:27). Dániel megmutatja, hogy Izrael és az arab államok szövetséget fognak kötni. Ez a szövetség lehetővé teszi az ortodox zsidók számára, hogy újra felajánlják áldozatukat a Templom-hegyen. Az elmúlt években, különösen Trump amerikai elnöksége óta, számos jelét láttuk annak, hogy egy ilyen szerződés egyre valószínűbbé válik. E szerződés hatálybalépésekor egészen az Isten haragjának nagy napjáig pontosan 1260 nap van. Ezt a számot nagyon világosan megmondja nekünk Isten Igéje (vö. Dániel és Jelenések könyve).

Az Isten népe közötti közömbösség

Amikor azonban valaki keresztényekkel beszél Jézus közelgő visszatéréséről, a Biblia egy versét ismételten idézik: „Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül (Máté 24:36). Sajnos sok keresztény számára a téma már el van rendezve ezzel a verssel. Az Úr visszatérésének ideje nem tűnik meghatározhatónak. Szinte úgy tűnik, mintha bocsánatot akarnak kérni azzal, hogy nem kell tovább gondolkodnak Uruk visszatérésén – egyébként sem tudhatják.

De vajon tényleg így tudjuk-e kezelni Isten Igéjét, és ez minden, amit az Úr mondani akar nekünk a visszatéréséről?

Sok utalás az Úr második eljövetelére a Szentírásban

Jézus sokat beszél a visszatéréséről – a Szentírás tele van azzal, hogy mikor és hogyan fog eljönni. Ugyanebben a fejezetben, csak néhány verssel később, az Úr további részleteket ad a második eljöveteléről.

Mert ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is.” (Máté 24:37)

Így az Úr világosan utal számunkra Noé napjaira. De milyen volt Nóé idejében?

Nóé története már Énóknál kezdődik. Isten már megjósolta Énóknak az ítéletet (az özönvizet), amely az egész földre el kellett jönne. Isten azonban nem említette Énóknak, hogy mikor. De Isten közölte vele, hogy az özönvíz eljövetele együtt jár fia, Matuzsálem halálával. Azonban nem tudta, mikor hal meg Matuzsálem – 969 évesen halt meg. Az ítélet kihirdetése után Énok Istennel járt, és végül el lett ragadtatva. Isten hirdetése bizonyosan mély hatást gyakorolt Énók járására. Míg Énók nem tudott részleteket az ítélet természetéről és időzítéséről, Isten részletesen beszámolt Nóénak a tervéről. Nóénak bárkát kellett építenie.

Minél közelebb az idő, annál pontosabb Isten kinyilatkoztatása

Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt. Csinálj magadnak bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal!” (1.Mózes 6:13-14)

Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak minden élőlényt az ég alatt. Minden el fog pusztulni, ami a földön él.” (1.Mózes 6:17)

Először Nóé nem tudta a napot és az órát. Minél közelebb jött az özönvíz, annál több részletet tárt fel Isten Nóénak.

Mert hét nap múlva negyven nap és negyven éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam.” (1.Mózes 7:4)

Röviddel az özönvíz előtt, Isten tudatta Nóéval a pontos napot, amikor eljön az ítélet.

Amikor Jézus körülbelül 2000 évvel ezelőtt azt mondta tanítványainak: „Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja… (Máté 24:36), még nem tudta megmondani, hogy mikor lesz második eljövetele. Ha a tanítványai tudták volna, hogy még 2000 év van hátra a második eljöveteléig, biztosan újra elmentek volna horgászni. Továbbá, Jézus, mint emberi lény, még nem volt világos a trónra való felemelkedése előtt, hogy mikor lesz a második eljövetele. Most a trónon ül, és tudatni akarja velünk az eljövetelének jeleit, hogy felkészülhessünk.

Ma azonban olyan, mint Nóé napjaiban: minél közelebb van a nap, annál több részletet mutat meg nekünk Isten. Isten azt akarja, hogy felkészüljünk arra a napra, amikor Krisztus eljön a zsengékért.

Készüljünk fel mindannyian – közel van az idő!

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner