Az emberi élet értelme

Valószínü már mindegyikünk  egyszer  elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre vonatkozóan vázolni, úgy, mint a Biblia ezt leírja. Ha őt megértjük, választ kapunk arra a kérdésre, mi az értelme életünknek.

1. Isten terve

Isten az emberek által szeretné kinyilatkoztatni magát. Ezért az embert a maga képére teremtette.1 Úgy, mint egy kesztyü a kézhez passzolva készült, úgy teremtetett az ember Isten képére. Mint a kesztyü a kezet felvenni és a kézzel mozgatni képes, úgy az ember is azzal a szándékkal teremtetett, hogy Istent felvegye (befogadja), vele megtöltekezzen és Isten által irányíttasson.

2. Az Ember

Isten az embert három részböl teremtette: Test, Lélek és Szellem.2 A test anyagból áll,  anyagi világgal áll kapcsolatban és anyagi dolgokat vesz fel. A lelki képességgel (psyche) ápoljuk  emberi  kapcsolatainkat, gondolkozunk, érzünk, kívánunk, tervezünk és feldolgozunk dolgokat, miket tudomásul veszünk. Az ember szellemét azonban, az ember legbelsöbb elrejtett részét (nem  felcserélhetö az értelemmel, ami a lélekhez tartozik), Isten azzal a szándékkal teremtette, hogy az ember őt oda felvegye, ott vele társasága legyen és őt imádja.3 Az ember csak akkor tud egy valódi kapcsolatot Istennel felépíteni s őt kinyilvánítani, ha Isten az emberi szellemben lakik.

3. Az ember bukása

Az ember eredetileg semlegesnek teremtetett, Isten szelleme még nem lakott benne. Mielött ő Istent, aki a szellem és az örök élet, az ő szellemébe fel tudta volna venni a bün került belé.4 A bün által halottá vált szelleme5 és elveszítette Isten által való kapcsolatát. Lelke, eszmélye Isten iránt mint teremtö iránt, közömbössé vált, s méghozzá  ellenséges érzelmüvé lett, teste a bünös hústestté alakult.6 Így a bün az egész embert, testét lelkét és szellemét, megrontotta s elidegenítette Istentöl. Az ember szelleme tehát használhatatlanná vált, Isten számára halott lett. Ebben az állapotban vagyunk mi ma. Érthetö, hogy Isten ilyen emberekkel nem tud kapcsolatban állni; valaminek történni kellett.

4. Krisztus létrehozta a megmentést, hogy Isten az emberekbe bejusson.

Az ember elesése nem tudta Isten eredeti  tervét megakadályozni. Ő szereti az embert, de a büntöl nem  tud egyszerüen csak úgy elnézni, mivel ő igazságos. Így lett ő Jezus Krisztus által maga emberré,7 aki helyettesül érettünk a kereszten meghalt, hogy bennünket megmentsen,8 azáltal, hogy ő maga a mi büneinket magára vette 9 és halála által véget vetett neki. Ezáltal az út Istenhez újból szabaddá vált.10 A feltámadás által az életet adó szellemmé11 vált és mindegyikünknek adni tudja az ő isteni örök életét,12 úgy, hogy mi őt meg tudjuk tapasztalni.

5. Ujjászületésünk

Azáltal, hogy Krisztus a bünt, ami az embert Istentöl elválasztja, a kereszten magára vette és életet adó szellemmé vált , fel tudja az ember  Isten örök életét az ő szellemébe venni. Ezt nevezi a biblia újjászületésnek.13 Aki újjá szeretne születni, el kell ismernie, hogy ő bünös lény. Utána Krisztus megváltási munkáját hitben el kell fogadnia,14 azáltal, hogy nyitott öszinte szívvel Jézushoz beszél, például: „úr Jézus, én bünös vagyok. Szükségem van rád. Köszönöm, hogy te érettem meghaltál. Úr Jézus, bocsáss meg, és tisztíts meg minden bünömtöl. Hiszem, hogy feltámadtál a halálból; most felveszlek  szívembe mint megmentömet s mint életemet. Jöjj hozzám be és töltsél meg a te életeddel. Úr Jézus, irányítsál terved szerint.”

6. Isten teljes megmentö munkája

A megmentés és a szellemi újjászületés után következik a bemerítkezés.15 Akkor kezd Isten, aki eddig csak a hívök szellemében lakik, a lelkünkben elterjeszkedni és ott lakást foglalni.16 Ez a folyamat, amit a Biblia a lélek megmentésének, áltváltozásának vagy megújulásának nevez,17 az egész életen keresztül tart, s szüksége van a mi közremüködésünkre,18 azáltal, hogy megengedjük, hogy az Úr  lelkünkben kiterjeszkedjen, odáig, hogy kívánságaink, gondolataink és döntéseink az övével megegyeznek. Ha Krisztus újból eljön, Isten be fogja a hívök testét teljesen az ő életével  tölteni. Az ember, aki elötte üres és Isten számára romlott volt, visszatér eredeti rendeltetéséhez s megdicsöül, úgy mint a Biblia ezt leírja.19


1 1.Mózes  1:26 | 2 1. Tesszalonika 5:23 | 3 János 4:24 | 4 Római levél 5:12 | 5 Efezus 2:1 | 6 1.Mózes 6:3 | 7 János 1:1,14 | 8 Efezus 1:7 | 9 János 1:29 | 10 Efezus 2:13, 18 | 11 1.Korintus  15:45 | 12  János 20:22, 3:6 | 13 1. Péter 1:3; János 3:3 | 14 Apostolok cselekedetei 16:31 | 15 Márk 16:16 | 16 Efezus 3:17 | 17 1. Péter 1:9; Római levél 12:2 | 18 Filippiekhez 2:12-13 | 19 Filippiekhez 3:21


WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner