Megfelelni Isten alkotmányának

Elközelített a mennyek királysága

Amikor Jézus e földre jött, János bejelentette. Felkészítette a népet az eljövetelére, mondván: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek királysága (Máté 3:2). Jézusban Isten királysága eljutott erre a földre. Ő Isten lényét megtestesítette egész létében. Azért jött, hogy megmentse az embereket a sötétség hatalmából, és hogy Isten királyságát a szívükbe vigye. Hamarosan azonban eljön, hogy láthatóan létrehozza Isten országát minden ember számára ezen a földön. Ezért nagyon fontos, hogy a királyság és annak lényege ma kialakuljon bennünk keresztényekben és a gyülekezetben. Eljövetelekor Isten mindent megítél, ami nem felel meg az ő királyságának. Ezért akarjuk ma megtapasztalni Isten ítéletét rajtunk. Akkor fel leszünk készülve, amikor eljön.

Isten királyságára összpontosítani

Az idők számos jelei azt mutatják, hogy az Úr második eljövetele közel van. Számunkra – akik második eljövetelére készülünk – ma ez azt jelenti, hogy Isten királyságára kell összpontosítanunk. Pontosan olyan, mint egy nagyon fontos eseménynél: minél közelebb kerül az esemény, annál inkább a tetteink középpontjába kerül. Más dolgok már nem válnak annyira fontossá. Ugyanígy Jézus második eljövetelének egyre inkább a figyelmünk középpontjába kell kerülni ma, hogy legyünk előkészítve a második eljövetelének napján. Az Ige arra figyelmeztet minket, hogy ne vegyük lazán az Úr második eljövetelét: „Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében: Késik az én uram …“ (Máté 24:48). Nem akarjuk, hogy rossz rabszolgákként találjanak fel bennünket, de mint akik várják az Urat. Az ellenség sok más dologra akarja fordítani figyelmünket: családra, tanulmányokra, szakmára, hobbikra, sportra, gondokra és nehézségekre, és még sok minden másra. Azt akarja, hogy a szemük előtt Isten királysága. Át kell látnunk az ördög stratégiáján. Az Úr kegyes, és sok jel által megmutatja nekünk újra és újra, hogy második eljövetele nagyon közel van. Koncentráljunk az ő királyságára és az ő igazságára, és söpörjünk ki mindent, ami elválaszt minket az ő királyságától. Akkor az Úr második eljövetele egyre inkább meghatározza a szívünket, gondolatainkat és tetteinket. Napi imánk ez: Uram, írd királyságodat a szívünkre!

Isten királyságának lényege

Annak érdekében, hogy felkészüljünk Isten királyságára, fontos, hogy megfeleljünk az Ő törvényeinek és rendeleteinek. Csak így lehetünk részesei az Ő királyságának. A Máté 5-7-ben Jézus Isten királyságának „alkotmányáról” beszél. Azt akarja, hogy parancsolatai a szívünkbe kerüljenek, és valósággá váljanak az életünkben. Isten országának természete nagyon különbözik természetes lényünktől és e világ lényegétől:

  • Boldogok szellemben szegények, mert övék a mennyek királysága!
  • Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak!
  • Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet!
  • Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek!
  • Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek!
  • Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent!
  • Boldogok a békéltetők, mert ők Isten fiainak neveztetnek!
  • Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek királysága!
  • Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. (Máté 5:3-12)

Mindezek a tulajdonságok mutatnak valamit Isten királyságának lényegéből. Isten ma látni és befolyásolni akarja ezeket a tulajdonságokat bennünk. A lényegünk gyakran pont az ellenkezőjének felel meg. Ezért van szükségünk sok üdvösségre. De ami a pozitív oldalát illeti, nagy szükségünk van Jézus emberségére. Ezért mutatja meg nekünk Jézus a Boldogmondásokban, hogy szükségünk van rá.

Szellemben szegény

„Boldogok szellemben szegények, mert övék a mennyek királysága!“ Egy szegény ember tud a hiányáról és sok szükséglete van. Hogy van ez velünk? Felismerjük-e Krisztus hiányunkat? Vagy azt gondoljuk, hogy gazdagok vagyunk, és már nem kell tőle semmi? Sajnos gyakran elégedettek vagyunk azzal, hogy csak ismerjük Isten Igéjét anélkül, hogy belemennénk az Ige élményébe. Talán már elég jól ismerjük Isten Igéjét. Aztán amikor olvassuk vagy halljuk, azt gondoljuk, hogy már ismerjük a igét. Ez veszélyt jelent ránk, hívőkre. Isten azt akarja, hogy az igé valósággá váljon bennünk. Amikor felismerjük hiányunkat, azt is felismerjük, hogy szegények vagyunk és még mindig nagy szükségünk van Krisztusra. Ez az állandó növekedés alapja. De talán sok más dologgal is tele vagyunk, ezért nincs szükségletünk Jézus emberségére és nincs szükségérzetünk szükségleteinkre. Akkor nincs szellemi növekedés, és megállunk. Ha ez igy van, akkor el fogjuk mulasztani Isten királyságát. A szellemben szegény ember folyamatosan éhes az Igére, az üdvösségre és Krisztus valóságára. Nem elégedett az elértekkel.

Maradjunk mindig szellemben szegények és lássuk szükségünket Krisztusra, hogy eljöjjünk hozzá és megtapasztalhassuk az üdvösséget.

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner